Home » A propos du site

A propos du site

HugenotenkruisTNkleiner

En français:

Vous êtes sur le site commun des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas.

En passant par la page d’accueil, chaque paroisse locale est présentée, avec l’adresse du lieu de culte, un plan de ville et le lien vers le site de la paroisse.
Ici à droite, vous trouverez les informations sur les prochains cultes dans les différents lieux.

Pour des renseignements spécifiques, veuillez vous adresser aux Eglises concernées.
Pour contacter le webmestre à propos du site, veuillez utiliser l’adresse webmestre@egliseswallonnes.nl

In het Nederlands:

U bevindt zich op de website van de gezamenlijke Waalse Kerken in Nederland.

Vanaf de homepage zijn de verschillende kerkgemeenten te vinden met hun adres, een stadskaart en de link naar de eigen website van de gemeente.
Hier rechts vindt u de informatie over de aanstaande diensten in de verschillende steden.

Voor specifieke informatie wendt u zich tot de betreffende kerken.
Als u contact met de webmaster op wilt nemen over de site gebruikt u webmaster@waalsekerken.nl

De diensten in de Waalse Kerken worden weliswaar in het Frans gehouden, maar krijgen veelal ondersteuning van een gedrukte, soms vertaalde liturgie, die u helpt deze te volgen.
Na afloop drinkt men desgewenst gezamenlijk een kopje koffie en thee.

En, zoals wij graag zeggen:
‘Mieux vaut parler en néerlandais que se taire en français…’.

Op http://www.waalsekerken.nl  vindt u de Nederlandstalige toegang tot de website van de Eglises Wallonnes. Ook vindt u er een korte Nederlandstalige geschiedenis van deze Waalse Kerken in Nederland.
De meer uitgebreide informatie vindt u echter op de Franstalige website.

De webmaster,

T. J. Noyon