Home » Publications

Publications

 

‘Opgegaan in vlammen’

De Waalse Kerk van Vlissingen van 1572 tot 1825

Geschiedenis van de Waalse Kerk, de Franse scholen en de mensen die daarbij betrokken waren

ISBN: 978-90-9028904-5
Auteur Cees Steutel 2015

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of via de weduwe van de auteur cesteutel@zeelandnet.nl
Prijs € 13,50 (+ verpakkings en verzendingskosten)

In dit boek beschrijft Cees Steutel de nog nooit vertelde geschiedenis van de protestantse ‘Waalse kerk’, de Franstalige gelovigen en de Franse scholen van Vlissingen. Veel aandacht gaat naar het persoonlijk leven en de opvattingen van de leden van deze geloofsgemeenschap.
Opgenomen zijn fragmenten uit oude dagboeken en enkele gedichten van Jean Guépin, een kritisch ingestelde dichter en tevens ouderling van de Waalse kerk.
David Henry Gallandat ontbreekt niet in dit boek, want hij was diaken van de kerk, stadsdokter en belast met de medische zorg van de armen.
Daarnaast komen er gevoelige onderwerpen aan bod die ook nu nog actueel zijn, zoals de zorg voor armen en gebrekkigen en de handel in slaven en de slavenarbeid.
Lees verder hoe predikant Jean des Fontaines uit de stad werd verbannen en lees waarom het huis van dominee Louis Porte werd geplunderd.
Tot slot wordt de ondergang van de Waalse kerk beschreven in een door oorlog geteisterde stad.